UNIEWAŻNIENIE

PDFunieważenie.pdf (951,97KB)
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (474,27KB)
 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

PDFInformacja o kwocie.pdf (618,71KB)


ID miniPortal do szyfrowania oferty a8ba8798-191b-40a1-bed4-32027cad5879

Link do ogłoszenia o zamówieniu https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000141758%2F01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2021/BZP 00141758/01 z dnia 09.08.2021r.

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (120,40KB)

 

OGŁOSZENIE  O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr 2

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.08.2021r..pdf (38,54KB)

ZMIANA TREŚCI SWZ nr 2

PDFZmiana tresci SWZ nr 2.pdf (896,79KB)

DOCXZałącznik nr 2 - formularz oferty-zmieniony.docx (118,90KB)

PDFPRZEDMIAR str 2 - poprawiony.pdf (678,33KB)

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

PDFwyjaśnienie treści SWZ 1.pdf (1,13MB)
 

OGŁOSZENIE  O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr 1

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (189,25KB)

ZMIANA TREŚCI SWZ nr 1

DOCXzmiana treści SWZ.docx (109,76KB)
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PDFSWZ.pdf (1,59MB)
 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

DOCXZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx (116,98KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Formularz oferty - zmieniony.docx (119,27KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie wstępne.docx (114,32KB)
DOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie zasoby.docx (26,39KB)
DOCXZałącznik nr 6 - wykaz osób.docx (110,07KB)
DOCzałącznik-nr-5-wykaz-robot-budowlanych.doc (125,50KB)


CZĘŚĆ III SWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

DOCXprojektowane postanowienia umowy.docx (95,98KB)


DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZIPARCHITEKTURA RYSUNKI.zip (6,01MB)
PDFBIOZ.pdf (779,98KB)
ZIPBRANŻA ELEKTRYCZNA.zip (3,32MB)
ZIPOPIS TECHNICZNY.zip (1,89MB)
ZIPOŚWIADCZENIA.zip (1,91MB)
ZIPPrzedmiar robót.zip (528,11KB)
ZIPSTWiORB.zip (6,88MB)
ZIPZAGOSPODAROWANIE INWENTARYZACJA.zip (6,52MB)
 

 

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 09-08-2021 15:42

Modyfikował(a): Aleksandra Kansy
Data modyfikacji:
 22-03-2022 17:37
Przewiń do góry