Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe

Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki-gminy.jpeg

Do pobrania:

DOCXHarmonogram zajęć.docx (32,43KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.