Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ważna informacja dotycząca dowódów osobistych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 19 lipca br., zgodnie z art. 10 pkt.3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1000) wszedł w życie art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe wyłącznie do dnia 26 lipca 2021 r.

Po terminie 26 lipca 2021 r. usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dla dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone.

Stosowna informacja w tym zakresie została również zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informację: „Uzyskaj dowód osobisty”.

Jednocześnie informuję, że w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, o którym mowa w art. 3a ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.