Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków- obowiązek właścicieli budynków od 01.07.2021 roku

Od 1 lipca br. każdy właściciel budynku/ów na terenie Polski ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków posiadających już źródło ogrzewania właściciel/ zarządca ma obowiązek zgłosić takie źródło ogrzewania w ciągu 12 miesięcy, natomiast w budynkach nowopowstałych z zamontowanym nowym, pierwszym źródłem ogrzewania właściciele/ zarządcy mają termin składania deklaracji wynosi 14 dni od dnia zamontowania źródła ogrzewania.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

Głównym celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza . System umożliwi przekaz informacji o aktualnych programach finansowania wymiany pieców.

Deklaracje będzie można składać na dwa sposoby:

a) w formie elektronicznej, samodzielnie przez Internet z wykorzystanie systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufania (strona: https://zone.gunb.gov.pl)

b) w formie papierowej- w siedzibie Urzędu Gminy Turawa (druki deklaracji do pobrania w urzędzie lub poniżej).

WNIOSKI DO POBRANIA -> https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

PDFdeklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf (259,67KB)

PDFdeklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf (289,42KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.