Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Profilaktyka 40 Plus - Badaj się i bądź zdrów!

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu zachęca do zapoznania się z Programem "Profilaktyka 40 Plus".

Głównym celem programu jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach: Ministerstwa Zdrowia oraz w serwisie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.