Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konkurs fotograficzny - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Konkurs realizowany jest w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II, umowa nr RPOP.05.01.00-16-0004/19-00 z dnia 18.08.2020r.

Zgłoszenia fotografii przedstawiających lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną obszaru Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody należy przesłać do 15 września 2021 roku.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie Aglomeracja Opolska

Do pobrania:

PDFRegulamin konkursu fotograficznego.pdf

DOCXKarta zgłoszeniowa - konkurs fotograficzny.docx

plakat.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.