Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zapraszamy do udziału w konkursie

Celem Konkursu jest identyfikacja i promocja tradycyjnej, regionalnej żywności oraz upowszechnianie wiedzy o niej.

Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz najlepszą potrawę regionalną.

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 5 września 2021r. w Muzeum Wsi Opolskiej.

Regulaminy i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronach: www.opolskie.pl, www.dziedzictwokulinarne.opolskie.pl, www.oodr.pl

Dokumentację należy przesłać lub dostarczyć do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021r. z dopiskiem "Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich" na adres Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów.

Osoby do kontaktu ze strony OODR Łosiów:

Pani Renata Wojas oraz Pani Jadwiga Sadlej: tel. 600 403 526 lub 77 44 37 143

Osoby do kontaktu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

Pani Justyna Osiecka-Sułek oraz Pani Anna Bodzioch, tel. 77 44 82 108, 109

Plakat Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów.jpeg

Do pobrania:

PDFZałącznik nr 1.pdf (859,66KB) - Regulamin XX edycji Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" finału regionalnego w Województwie Opolskim

PDFZałącznik nr 2.pdf (924,57KB) - Regulamin XX edycji Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" finału regionalnego w Województwie Opolskim na najlepszy regionalny produkt żywnościowy

PDFZałącznik nr 3.pdf (910,18KB) - Regulamin XX edycji Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" finału regionalnego w Województwie Opolskim na najlepszą potrawę regionalną

PDFUchwała wraz z regulaminem konkursu.pdf (9,50MB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.