Osiągnięte poziomy recyklingu 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), Wójt Gminy Turawa udostępnia  informacje  o  osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

ROK

Rodzaje poziomów wymaganych do uzyskania

Poziom osiągnięty przez Gminę

Poziomy wymagane przepisami prawa

2023      
 

2022

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych6

17,97

≥25%1

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania5

0

brak określenia poziomu 5

2021

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych6

18

≥20%1

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania5

3

brak określenia poziomu 5

2020

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła4

54,18

≥50%4

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych4

92,10

≥70%4

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania5

0

≤35% do 16 lipca 2020r.5

2019

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła4

41,34

≥40%4

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych4

100

≥60%4

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania5

0,02

≤40%5

2018

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła4

37

≥30%4

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych4

100

≥50%4

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania5

0

≤40%5

2017

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła4

47

≥20%4

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych4

100

≥45%4

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania5

0

≤45%5

2016

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła2

42,83

≥18%2

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych2

100

≥42%2

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania3

0

≤45%3

2015

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła2

36,52

≥16%2

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych2

100

≥40%2

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania3

45,45

≤50%3

2014

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła2

30,88

≥14%2

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych2

100

≥38%2

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania3

113,86

≤50%3

2013

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła2

16,36

≥12%2

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych2

60,34

≥36%2

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania3

200,90

≤50%3

2012

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła2

12,82

≥10%2

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych2

70,20

≥30%2

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania3

209,80

≤75%3

1 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami      niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz.645)

3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012, poz.676)

4Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016, poz.2167)

5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017, poz. 2412)

6 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. 2021, poz. 1530)

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 25-06-2021 10:05

Przewiń do góry