Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399),  Wójt Gminy Turawa udostępnia informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turawa.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy jest przedsiębiorstwo Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45 - 573 Opole.

 

Wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej (RDR) świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Turawa, z którymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą zawrzeć umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Plik: PDFRejestr Działalności Regulowanej.pdf (163,29KB)

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 24.08.2021.pdf (417,86KB)

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 06.09.2021.pdf (418,05KB)

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 12.10.2021.pdf (497,05KB)

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 09.02.2022.pdf (497,83KB)

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 25.10.2022.pdf (498,20KB)

PDFREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 31.12.2022.pdf (498,32KB)

PDFAKTUALNY REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 25.10.pdf (208,33KB)

PDFAKTUALNY REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z GMINY TURAWA stan na 31.12.2022.pdf (207,71KB)

PDFAKTUALNY REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 27 lipca 2023r.pdf (206,32KB)

PDFAKTUALNY REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 16 sierpnia 2023r.pdf (208,26KB)

PDFAKTUALNY REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TURAWA stan na 25.03. 20224r.pdf (209,42KB)

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 25-06-2021 09:55

Przewiń do góry