Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konkurs "Piękna Wieś Opolska 2021" - OSTATNIE DNI NA ZGŁOSZENIA

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił XXIV edycję konkursu „Piękna Wieś Opolska 2021".

Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania. Konkurs, który na trwałe wpisał się w kalendarz organizowanych przedsięwzięć, umożliwia wyłonienie najaktywniejszych społeczności lokalnych, które w najpiękniejszych wsiach są motorem ich rozwoju. Niezwykle cenna jest zdrowa rywalizacja sołectw i ich liderów, a ta trwa już 24 lata. Patrząc wstecz na uczestników konkursu śmiało można powiedzieć, że są to sołectwa sukcesu, bowiem przystąpienie do samego konkursu jest wyrazem wiary w swoje siły, dumy ze zrealizowanych projektów i śmiałego patrzenia w przyszłość.

Zarząd Województwa Opolskiego, doceniając starania sołtysów i liderów wiejskich, zaplanował w tym roku nagrody dla każdego uczestnika konkursu. Umożliwiono również zgłoszenie dwóch wsi z jednej gminy do kategorii „Najpiękniejsza Wieś”. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 czerwca br. (szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu).

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się również na stronie odnowawsi.opolskie.pl w zakładce „KONKURSY”.

Do pobrania:

PDF01_Regulamin konkursu_Piękna Wieś Opolska 2021.pdf (1,12MB)
DOC03_Karta zgłoszenia do konkursu_PWO_2021_zał_1.doc (978,50KB)
DOC04_Formularz klauzuli informacyjnej_RODO_PWO_2021_zał_2.doc (972,00KB)
DOC05_Oświadczenie_przekazanie zdjęć_PWO_2021_zał_3.doc (964,00KB)
PDF07_Pismo do gmin_ogłoszenie konkursu_PWO_2021.pdf (161,57KB)
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.