Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacje z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu przekazuje informacje dotyczące: ubezpieczenia pomocnika rolnika, zasady opłacania składek, weryfikacji rent rodzinnych oraz rehabilitacji pocovidowej.

DOCXUbezpieczenie pomocnika rolnika, zasady opłacania składki.docx
DOCXWeryfikacja rent rodzinnych.docx
DOCXRehabilitacja pocovidowa w KRUS.docx
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.