Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym

Eko-nawyki dobre praktyki.jpeg

 • Działania w zakresie edukacji ekologicznej prowadzone w ramach projektu „Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym" – podsumowanie działań w 2022 r.

  Gmina Turawa w roku 2022 kontynuowała realizację partnerskiego projektu edukacyjnego pn. „Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym" - wspólny projekt realizowany z Miastem Opole jako Lidera projektu oraz Gminą Komprachcice współfinansowany ze środków RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.2: Poprawa
  gospodarowania odpadami komunalnymi.

 • ”Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”

  1.png

  W ramach zadania pn.:Promocja selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni wiejskiej” w Sołectwie Turawa na terenie rekreacyjnym przy budynku Urzędu Gminy Turawa powstała wiata edukacyjna.

 • Punkt Elektroodpadów

  2.jpeg

  Szanowni Mieszkańcy,
  w ramach zadania „Kampania społeczna dot. postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz skutków spalania śmieci w domowych piecach” projektu „Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym” obok budynku Urzędu Gminy Turawa został ustawiony Punkt Elektroodpadów - specjalistyczny pojemnik przeznaczony do gromadzenia drobnych, zużytych elektroodpadów.

 • Promocja selektywnej zbiórki odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich

  kosz4.png

  W ramach zadania pt. Promocja selektywnej zbiórki odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich Projektu pn.: „Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym" nad Jeziorem Średnim w Turawie oraz nad Jeziorem Turawskim przy Promenadzie powstały zestawy pojemników do segregacji odpadów.

 • Festyn Ekologiczny w Opolu!

  Eco-friendly-concept-green-city-save-world-on-transparent-PNG.png

  W dniu 25 czerwca 2022 r. Gmina Turawa uczestniczyła w Festynie Ekologicznym organizowanym przez Miasto Opole w ramach partnerskiego projektu „Eko – nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”.

 • Zasady segregacji odpadów na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich

  bin-148264_1280.png

   

  Zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa „Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów opisanych w ust. 1 na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą”.

 • Konkurs „EKO TURYSTA GMINY TURAWA”

  Eco-friendly-concept-green-city-save-world-on-transparent-PNG.png

  Konkurs ma na celu rozpowszechnianie idei ekologii i troski o środowisko naturalne, propagowanie selektywnego zbierania odpadów oraz upowszechnianie i utrwalanie wiedzy na temat zasad odpowiedniego postępowania z odpadami wśród turystów odwiedzjących tereny rekreacyjne Gminy Turawa. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Konkurs trwa do 30 czerwca 2022 r.

 • ”Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym”

  małe i.png

  W maju 2021 r. została podpisana Umowa przez Lidera projektu tj. Miasto Opole na wspólny projekt edukacyjny pn. "Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym",  współfinansowany ze środków RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.2: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

 • Chrońmy powietrze w Gminie Turawa

  dokument_mały.png

  Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego jak sami możemy dbać i chronić powietrze w naszej gminie.

 • Konferencja pt. "Zamknięty obieg - otwarte możliwości"

  spotkanie male.png

  W dniu 1 grudnia br. Gmina Turawa na zaproszenie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu uczestniczyła w Konferencji pt. "Zamknięty obieg - otwarte możliwości".

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.