Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019, poz. 2019 ze zm.)

Wójt Gminy Turawa

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

usługę pełnienia nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z kąpieliska Jezioro Średnie.

  • Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Pełnienie stałych dyżurów co najmniej dwóch ratowników WOPR w godzinach 10:00 – 18:00 na kąpielisku Jezioro Średnie przy wyznaczonej strefie dla osób kąpiących się, w dniach od poniedziałku do niedzieli w terminie od dnia podpisania umowy do 31.08.2021 r.
  2. Pełnienie dyżurów odbywać się będzie bez względu na warunki atmosferyczne, w tym w czasie obowiązywania „zakazu kąpieli”.
  3. Przygotowanie kąpieliska do bezpiecznego korzystania, polegające na oznaczeniu zasięgu strefy ochrony ratowniczej iwyznaczeniu w niej dodatkowej strefy płytkiej dla osób nie potrafiących pływać, sprawdzenie czystości dna przed dniem rozpoczęcia pracy oraz likwidacji i zabezpieczenia lin oznaczających strefy do pływania, a także sprzętu ratowniczego i przekazania Zamawiającemu w dniu 01.09.2021 r.
  4. Codzienne monitorowanie jakości wody, zapisywanie jej temperatury oraz wszelkich niezbędnych informacji na tablicy informacyjnej kąpieliska, wywieszanie flagi we właściwym kolorze informującej o możliwości lub zakazie kąpieli.
  5. Niedopuszczanie do kąpieli osób będących pod wpływem alkoholu – współpraca z Policją.
  6. Udzielanie pomocy osobom korzystającym z kąpieliska w przypadku powstania zagrożenia ich życia lub zdrowia, zgodnie z posiadaną wiedzą ratowniczą i kwalifikacjami.

pełne zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe 2021.pdf (354,26KB)

formularz ofertowy: DOCXformularz ofertowy wykonawcy.docx (16,35KB)
 

 

 

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 07-06-2021 09:31

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 07-06-2021 09:35
Przewiń do góry