Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

25.05.21 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego PD dla PM10-1.jpeg
25.05.21 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego PD dla PM10-2.jpeg
25.05.21 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego PD dla PM10-3.jpeg
 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/8/news/0
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.