Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zawiadomienie o nowej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2021 r.

Zawiadomienie o zmianie stawki.png
Zawiadomienie o zmianie stawki2.png
 

Deklaracja oraz wzór do pobrania:

http://bip.turawa.pl/623/532/dokumenty-do-pobrania.html
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.