Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TURAWA

Gmina Turawa dostała nieodpłatnie 40 800 maseczek medycznych trójwarstwowych od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Maseczki przeznaczone są dla Mieszkańców Gminy Turawa.

· Maseczki będą rozdawane wraz z zawiadomieniami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

· Można je również odebrać u swoich Sołtysów oraz w Urzędzie Gminy.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.