Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrz

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego BaP w powietrzu-1.jpeg
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego BaP w powietrzu-2.jpeg

Link do publikacji: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/8/news/0

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.