Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wójt Gminy Turawa informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie dorocznych NAGRÓD WÓJTA za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym i podmiotom w dziedzinach:

- twórczość artystyczna:  literacka, plastyczna, muzyczna, teatralna, fotograficzna, filmowa, choreograficzna,

- upowszechniania  i ochrony kultury:  realizacja wartościowych pod względem artystycznych, edukacyjnych programów i przedsięwzięć kulturalnych,

- upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii i filmu oraz popularyzacja wiedzy,

- inicjowanie nowatorskich form życia społeczno – kulturalnego,

- ochrona dziedzictwa kultury.

 

Wnioski mogą składać:

- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i partnerstwa Gminy Turawa,

- instytucje kultury,

- związki i stowarzyszenia  zawodowe, twórcze, kulturalne działające na terenie gminy Turawa,

- inne jednostki organizacyjne, których statutowy zakres merytoryczny obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki,

- grupa co najmniej 30 mieszkańców gminy Turawa.

 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2021 r.

PDFUchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród.pdf (288,20KB)
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.