Szanowni Państwo,

Z uwagi na obecną sytuacją w kraju oraz obostrzeniami jakie zostały wprowadzone na terenie całego kraju  informujemy, że w okresie od 20.03.2021 do 09.04.2021r. ponownie wprowadzone zostaną następujące zasady obsługi klientów Urzędu Gminy w Turawie:

 1. załatwianie spraw w urzędzie możliwe jest jedynie w formie elektronicznej, telefonicznej oraz korespondencji tradycyjnej (poczta);
 2. załatwianie spraw w Urzędzie odbywa się w formach: elektronicznej, telefonicznej, korespondencyjnej tradycyjnej (poczta) lub poprzez pozostawianie korespondencji w urnie usytuowanej przed drugimi drzwiami wejściowymi do budynku, która będzie opróżniana raz dziennie (potwierdzanie odbioru pisma zostanie wysłane do klienta tylko w przypadku pozostawienia adresu e-mail przy dokumentach);
 3. wprowadza się całkowity zakaz poruszania się klientów zewnętrznych po budynku urzędu;
 4. nadal obowiązują zasady zachowania dystansu, ograniczenie przemieszczania się pracowników po urzędzie do niezbędnego minimum; dezynfekcja rąk przy wejściu do budynków
 5. Podczas kontaktu z klientami Urzędu należy obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Klient również posiada taki obowiązek – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi.
 6. Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w Urzędzie Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 77 42 12 012 w. 106 lub 131).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, proszę o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe uzgadnianie konkretnego terminu (dnia i godziny), celem zwiększenia Państwa bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia czasu oczekiwania na miejscu.

Telefony do kontaktów z pracownikami: Tel.: 77 42 12 012

 1. Sekretariat - wew. 101
 2. Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - wew. 111
 3. Referat Budownictwa - wew. 114
 4. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - wew. 104 / 105
 5. Gospodarka Odpadami - wew. 123
 6. Księgowość - wew. 107
 7. Podatki - wew. 109
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wew. 130
 9. USC - wew.131
 10. GZEAS - wew. 126

lub mailowy:

Chciałbym podkreślić, że ograniczenie dostępu dla Klientów nie oznacza opuszczenia stanowisk pracy przez pracowników Urzędu Gminy Turawa. Urząd nadal pracuje na rzecz mieszkańców i realizuje wszystkie zadania. Zmieniona zostaje jedynie forma kontaktu. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować za pomocą strony internetowej www.turawa.pl oraz na drzwiach Urzędu Gminy w Turawie.

Dziękuję za wyrozumiałość.

WÓJT GMINY TURAWA

/-/ DOMINIK PIKOS

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 19-03-2021 11:43

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 25-03-2021 09:42
Przewiń do góry