Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników

 w II kwartale 2021 r.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 marca 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2021 r.

 

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika wynosi 42,00 zł miesięcznie.

 

W przypadku gdy rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka wynosi 14,00 zł miesięcznie
(tzn. stanowi 1/3 pełnej składki).

 

Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowej za rolnika, małżonka i domownika
w II kw. 2021 r. wynosi 101,00 zł.

 

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej tj. 122,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych;
  • 24 % emerytury podstawowej tj. 243,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych;
  • 36 % emerytury podstawowej tj. 365,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych;
  • 48 % emerytury podstawowej tj. 487,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej  300 ha przeliczeniowych;

 

Termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2021 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników dostępne są na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

 

 

Opracowała:

Katarzyna Bunkiewicz – Z-ca Kierownika  Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 12-03-2021 11:29

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 12-03-2021 11:34
Przewiń do góry