Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu z dn. 25.02.2021 r-1.jpeg
Powiadomienie o przekroczeniu z dn. 25.02.2021 r-2.jpeg
Powiadomienie o przekroczeniu z dn. 25.02.2021 r-3.jpeg
Powiadomienie o przekroczeniu z dn. 25.02.2021 r-4.jpeg

Linki:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.