Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa”

Ogłoszenie o konsultacjach (1)-1.jpeg
Ogłoszenie o konsultacjach (1)-2.jpeg
Załączniki:

PDFZał.1. Projekt Regulaminu.pdf (384,91KB)
DOCXZał.2. Formularz zgłaszania uwag.docx (14,37KB)
PDFZał.3. Wyniki konsultacji Regulaminu.pdf (1,69MB)
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.