Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 10.02.2021 r.-1.jpeg
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 10.02.2021 r.-2.jpeg
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 10.02.2021 r.-3.jpeg
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 10.02.2021 r.-4.jpeg

Link do strony internetowej Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska:

Ocena jakości powietrza - Bieżące dane pomiarowe - GIOŚ (gios.gov.pl)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.