Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, przygotowała, w ramach projektu Centrum Wsparcia MŚP, ofertę bezpłatnego wsparcia eksperckiego dla przedsiębiorców działających na terenie województwa opolskiego. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie: prawa, finansów, podatków i księgowości, HR i restrukturyzacji przedsiębiorstwa, marketingu, łączenia firm, możliwości pozyskania dofinansowania oraz ogólnie pojętego doradztwa biznesowego. Konsultacja ekspercka daje także szansę na zapoznanie się lub rozszerzenie wiedzy na temat nowych narzędzi pomocowych, oferowanych przedsiębiorcom przez rząd, samorządy oraz podmioty komercyjne.

 

Centrum wsparcia MŚP.jpeg
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.