Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

42fdfcba8da14b55966076135ee21565w4NlVltFGJjEDxk6-0.jpeg42fdfcba8da14b55966076135ee21565w4NlVltFGJjEDxk6-1.jpeg42fdfcba8da14b55966076135ee21565w4NlVltFGJjEDxk6-2.jpeg42fdfcba8da14b55966076135ee21565w4NlVltFGJjEDxk6-3.jpeg

0001.jpeg 0002.jpeg 0003.jpeg0004.jpeg
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.