Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji społecznych jest  „Regulamin świadczenia usług transportowych Door – To – Door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa”. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Turawa dot. projektu „Regulamin świadczenia usług transportowych Door – To – Door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa”. Konsultacje rozpoczynają się po 3 dniach od ogłoszenia konsultacji tj. 30 grudzień 2020 r. i zakończą się w dniu 8 stycznia 2021 r.

Forma konsultacji:

Zgłaszanie przez mieszkańców Gminy Turawa uwag, przy wykorzystaniu formularza zgłaszania uwag, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie od dnia 30 grudzień 2020 r. do  8 styczeń 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie (ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa):

1) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie

2) listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie;

3) elektronicznie na adres: gops@turawa.pl

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do GOPS) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie Urzędu Gminy Turawa, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Treść proponowanego Regulamin świadczenia usług transportowych Door – To – Door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa oraz formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI:

DOCformularz-zglaszania-uwag-.doc (34,00KB)
PDFRegulamin świadczenia usług door to door w Gminie Turawa-2.pdf (881,14KB)

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PDFprotokół z konsultacji społecznych projektu.pdf (228,64KB)
 

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 22-12-2020 14:40

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 11-01-2021 13:20
Przewiń do góry