Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2021

 

PDFKONKURS OFERT OPIEKA.pdf (159,70KB)

PDFwzor-oferty.pdf (113,19KB)

ZMIANA OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 28.12.2020r.

PDFzmiana ogłoszenia pomoc społeczna.pdf (215,81KB)
 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.