Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa

„Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa”

 

W dniu 30 listopada br. Gmina Turawa złożyła wniosek na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 5.5 Ochrona powietrza na Projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa”.

Zadanie podejmowane jest przez Gminę Turawa w celu pozyskania środków zewnętrznych na wymianę starych pieców tzw. „kopciuchów” na bardziej ekologiczne tj. kotły na biomasę, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, piece gazowe.

Planowane koszty kwalifikowane Projektu: 1 853 080,00 zł, planowane dofinansowanie w ramach Projektu: 630 047,20 zł, co stanowi maksymalnie 34% dofinansowania. Natomiast Gmina Turawa planuje do każdej inwestycji dołożyć z budżetu Gminy do 2 000,00 zł.

W projekcie wzięło udział 87 osób/ budynków z terenu Gminy Turawa w ramach przeprowadzonego naboru na przełomie września/października br. Na podstawie zebranych deklaracji uczestników udziału w projekcie Gmina Turawa opracowała dokumentację do Projektu.

Aktualnie Urząd Gminy Turawa przeprowadza uproszczone oceny energetyczne wśród Wnioskodawców, które będą niezbędnym i koniecznym elementem w celu pozyskania dofinansowania. Najwięcej wymian będzie miało miejsce w miejscowości Węgry, bo aż 19, na drugim miejscu jest Turawa (łącznie z Marszałkami) 15 wymian, następnie Bierdzany i Osowiec (łącznie z Trzęsiną) po 10 wymian, kolejno Kotórz Mały - 8, Zawada i Kadłub Turawski po  7, Zakrzów Turawski - 4, Ligota Turawska i Kotórz Wielki- 3, Rzędów- 1.

Aż 40 „kopciuchów” zostanie wymienionych na ekologiczne kotły na biomasę (pellet lub kotły zgazowujące), powstanie 30 pomp ciepła (30 starych pieców zostanie poddanych likwidacji), w 16 budynkach właściciele wykazali chęć wymiany starego ogrzewania na ogrzewanie gazowe (piec na gaz - sieciowy lub LPG) i 1 - na wymiana będzie na ogrzewanie elektryczne.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.