Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

powiadomienie o ryzyku 27.11.2020_Page_1.jpeg
powiadomienie o ryzyku 27.11.2020_Page_2.jpeg

PDFpowiadomienie o ryzyku 27.11.2020.pdf (298,46KB)
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.