Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nowe wytyczne związane z COVID-19

1. Plakat_ogo¦ülny_a3.jpeg

2. Plakat_szpitale_a3.jpeg

3. Plakat_rozkladowka.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.