Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Narodowy Dzień Tenisa Stołowego

Zgłoszenia do turniejów otwartych (rywalizacja w hali w Gorzów Śl. oraz Turawa) powinny być przesłane na kartach zgłoszeniowych do dnia 11.09.2020 r. , na adres E-mail http://wr.ozts@gmail,com,
Szczegółowa lista wszystkich wydarzeń organizowanych w ramach Narodowego Dnia Tenisa Stołowego wraz z ich harmonogramami, dostępna jest na stronie Polskiego Związku Tenisa Stołowego – http://www.pzts.pl.

komunikat zawodów IiDMW Młodzików Kadetów i Juniorów.jpeg

Plakat IMW Młodzików, Kadetów, Juniorów.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.