Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Oddział Regionalny KRUS w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

Plakat_konkurs_testowy.jpeg

Oddział Regionalny KRUS w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym - Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tematyka Konkursu dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt. Test składa się z 20 pytań - za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu.

Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie zostanie wyłonionych stu laureatów. Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto. Konkurs trwa do 15.09.2020 r.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.