Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Warsztaty edukacyjne na leśnych ścieżkach

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizując operację pn. „Bogactwo lasów” w ramach  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021 serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w dniu 25 sierpnia 2020 r. od  godz. 9.00 w  Warsztatach edukacyjnych na leśnych ścieżkach w Nadleśnictwie Zawadzkie.

W ramach warsztatów odbędą się :

1. Warsztaty edukacyjne w dolinie rzeki Małej Panwi.

2. Zabawy z Dinozaurem – podczas organizacji warsztatów przeprowadzone zostaną  
    gry, zabawy i tańce animacyjne  oraz zabawy z Dinozaurem.

3. Leśne ścieżki przyrodnicze - wykłady w terenie leśnym Nadleśnictwa Zawadzkie.

Ponadto zapraszamy na dwudniowe warsztaty geologiczne w Izbie Geologicznej przy Leśniczówce Zarzecze w Kielczy –  4 i 5 wrzesień 2020 r. – młodzież szkolną i osoby dorosłe oraz spotkanie podsumowujące bogactwo leśne, zasoby geologiczne oraz zwierząt żyjących w lesie i na obszarach wiejskich, w szczególności Koniki polskie w dniu  29 września 2020r. Poczęstunek podczas warsztatów zapewnia organizator, natomiast dojazd uczestników we własnym zakresie.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego podczas organizacji warsztatów zachowane zostaną wszelkie zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są  pod numerem telefonu: 77/ 4651 213, 605 052 777 - podpisaną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać mailowo na adres: krainadino@onet.eu lub dostarczyć osobiście do siedziby biura LGD „Kraina Dinozaurów” przy ul. Słowackiego 18 w Ozimku do dnia 20.08.2020 r.

DOCKarta zgłoszeniowa warsztaty Bogactwo lasów.doc (239,50KB)

 


 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.