Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

TURAWSKIE OGRODY 2020

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Turawa do udziału w Konkursie Turawskie Ogrody.

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji oraz pokazanie, że stan ich otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko na ich samopoczucie, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną oraz promocje całej Gminy Turawa wśród odwiedzających.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać w formie pisemnej do dnia 17 lipca 2020 r. Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Pokaz swój ogród!

Do pobrania:

PDFRegulamin Konkursu - Turawskie Ogrody 2020.pdf (372,79KB)

DOCXZałącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu Turawskie Ogrody 2020.docx (13,16KB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.