Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora; informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji, wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego, pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

Zapisów można dokonać przez internet na darmowe porady prawne - na konkretny dzień i godzinę, poprzez stronę internetową:

http://zapisów przez internet na darmowe porady prawne - na konkretny dzień i godzinę, poprzez stronę internetową:

lub telefonicznie pod numerem: 77 5415169

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Grafika.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.