Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Turawa pan1.jpeg

Turawa pan2.jpeg

Turawa Pani.jpeg

PDFwzor ogłoszenia o naborze rachmistrzów PSR 2020.pdf (408,80KB)

DOCXProcedura_naboru_1.docx (90,62KB)

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.