Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Walne Zgromadzenie 27.06.2020

UWAGA WAŻNE

Zarząd LKW Turawa informuje, że Walne Zgromadzenie członków odbędzie się 27.06.2020 tj. sobota. Pierwszy termin o godz.16,00 , drugi termin o godz.16,15.

Miejscem zgromadzenia będzie klub sołecki Pod Lipą w Kotorzu Wielkim.

  

Zarząd LKW Turawa

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.