Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Komunikat Wójta Gminy Turawa

Z uwagi na bardzo dużą ilość zbieranych odpadów wielkogabarytowych nastąpiło przesunięcie terminów odbioru ww. odpadów. Informujemy, że firma wywozowa na bieżąco odbiera od mieszkańców wielkogabaryty, a wystawione odpady w miejscowości Turawa oraz Kotórz Mały zostaną odebrane w najbliższym czasie.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.