Efektem operacji będzie przeprowadzenie 7 szkoleń stacjonarnych oraz 9 warsztatów w terenie (wyjazdowych) podczas, których  przeszkolona zostanie grupa 20 osób, mieszkańców obszaru LGD „Kraina Dinozaurów” -  lokalnych przewodników turystycznych.

Zaplanowane w ramach operacji szkolenia stacjonarne obejmować będą zakresy:
Geografia „Krainy Dinozaurów”; Historia, kultura i sztuka „Krainy Dinozaurów”; Wydarzenia „Krainy Dinozaurów”; Aktywne formy wypoczynku w „Krainie Dinozaurów”; Zasady pracy przewodników turystycznych;  Zasady komunikacji w relacji Przewodnik – Turysta; Rozwijanie oferty wycieczek „Krainy Dinozaurów” oraz warsztaty terenowe (z odwiedzeniem i bezpośrednią prezentacją najważniejszych miejsc obszaru, w tym jezior, rzeki Mała Panew, stawów i innych cieków, zabytków, izb pamięci).

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie przyjmowane są: do dnia 11 czerwca 2020r. pod numerem telefonu 77/4651213, 605052777, e-mail: krainadino@onet.eu  lub osobiście w biurze LGD „Kraina Dinozaurów” w Ozimku przy ul. J. Słowackiego 18.

Dla osób, które potwierdzą chęć udziału w projekcie p.t.: „Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów” zostanie przesłany szczegółowy harmonogram szkoleń oraz warsztatów.

Do pobrania:

DOCkarta zgłoszeniowa.doc (397,00KB)

DOCXplakat-1.docx (932,51KB)

 

 

 

 


Data publikacji:
 29-05-2020 11:16


Data modyfikacji:
 01-06-2020 09:12
Przewiń do góry