Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sołectwo Węgry

20200516_160501.jpeg

20200516_160857.jpeg

20200516_161200.jpeg

20200516_161256.jpeg

20200516_161426.jpeg

20200516_161524.jpeg

20200516_161501.jpeg

20200516_161609.jpeg

20200516_161836.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.