Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

 • Sołectwo Kotórz Mały

  małe i.png

  Sołectwo Kotórz Mały zakończyło zadanie  w ramach  projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka  - Opole w latach 2020- 2022, udzielanej  na  dofinansowanie  zadań własnych gminy w zakresie  realizacji małych  projektów  lokalnych na terenach wiejskich. W 2020 roku w ramach powyższego projektu sołectwo Kotórz Mały  zaplanowało budowę grilla na działce  gminnej  nr 2326/282. Będzie to miejsce  do spotkań mieszkańców  sołectwa – wszystkich grup społecznych , tj. młodzieży ,dzieci, osób starszych  itp. Będzie to jednocześnie  miejsce na kultywowanie  tradycji  i integracji  mieszkańców.             

 • Sołectwo Osowiec

  małe i.png

  W miesiącu styczniu na zebraniu wiejskim została podjęta stosowna uchwała w której wskazano cel na jaki zostaną przeznaczone środki z dofinansowania w kwocie 5000 zł, - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka i 1000 zł, - wkład Gminy Turawa. Środki zostały przeznaczone na wyłożenie placu zabaw przy ul. Lipowej bezpiecznymi płytami gumowymi. 5 marca 2020 r. w-ce marszałek Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca przekazał w gminie na ręce Sołtysa decyzję o dofinansowaniu. Zgodnie z złożonymi ofertami i wyłonieniu wykonawcy w pierwszych dniach września płyty zostały ułożone, a plac stał się bezpiecznym miejscem dla maluchów.

 • Sołectwo Węgry

  Węgry.jpeg

  Projekt pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 polega na przyznawaniu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z budżetu województwa opolskiego do budżetu gminy, udzielanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. Jako pierwsze sołectwo Węgry skorzystało z ww. inicjatywy kupując ekspresowy namiot biesiadny ALULine PROFESIONAL służący dobru mieszkańcom.

 • Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

  małe i.png

  17 lutego 2020 r., Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Listę Wnioskodawców Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) – zawierającą listę zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Opolskiego w formie dotacji celowej gminom województwa opolskiego.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.