Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

3 etap znoszenia ograniczeń COVID-19

Od 18 maja:      

Mogą działać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

Zasady bezpieczeństwa w salonach urody:

- obowiązek zasłaniania ust i nosa jeżeli zabieg na to pozwala,
- używanie ręczników jednorazowych gdy jest to możliwe,
- zapisy telefoniczne lub on-line.

Mogą działać restauracje, kawiarnie i bary
Zasady bezpieczeństwa w gastronomii:

- limit osób w lokalu 1 osoba na 4m2,
- dezynfekcja stolika po każdym kliencie,
- zachowanie dwóch metrów odległości między stolikami,
- noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego.

Limit pasażerów w środkach transportu publicznego wyniesie:
- tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie),
- lub tyle, ile wynosi 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Mogą być otwarte pełnowymiarowe boiska piłkarskie:
- maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).
Wraca możliwość uprawiania sportu na otwartej infrastrukturze:
- stadionach,
- boiskach,
- skoczniach,
- torach,
- orlikach.

Umożliwienie organizacji zajęć w obiektach zamkniętych
- W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:
12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Mogą być prowadzone indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

W świecie kultury możliwa będzie m.in.:
- działalność kin plenerowych, w tym samochodowych,
- wznowienie pracy na planach filmowych,
- wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
- wznowienie prób i ćwiczeń,
- indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych.

Od 25 maja:

Będzie można prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
Będzie można prowadzić konsultację z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.