Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja o pozyskanej dotacji za 2019 przez mieszkańców Gminy w ramach CZYSTEGO POWIETRZA

Z informacji otrzymanej z WFOŚiGW w Opolu wynika, iż w 2019r. do Funduszu wpłynęło 48 Wniosków z terenu Gminy Turawa.

Łączna kwota udzielonej w 2019 r. przez WFOŚiGW w Opolu dotacji dla mieszkańców Gminy Turawa:  485 498,30 zł (wnioski – decyzja pozytywna). Łączna kwota wniosków złożonych do WFOŚiGW w Opolu w 2019 r. będących w trakcie weryfikacji: 352 647,42 zł.

Z danych wynika, iż mieszkańcy Gminy Turawa w 2019r. wymienili stare kotły na: kotły na biomasę, system ogrzewania elektrycznego, kotły na ogrzewanie gazowe oraz zakładali pompy ciepła. Dzięki tym działaniom, mieszkańcy przyczyniają się do ograniczenia zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenia zużycia energii cieplnej oraz zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. Z informacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Opolu wynika, że z dostępnego przez Starostwo Powiatowe w Opolu skorzystało dwóch właścicieli nieruchomości z terenu wsi Zawada, którzy wymienili istniejący system ogrzewania na gaz. Łączna kwota dofinansowania udzielonego przez Starostwo Powiatowe w Opolu w 2019r.: 6 000,00 zł.

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Turawa do korzystania z oferowanego przez WFOŚiGW w Opolu Programu Czyste Powietrze oraz aktualnie dostępnego Programu Starostwa Powiatowego w Opolu. Czyste Powietrze - to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW).

W ramach współpracy z WFOŚiGW w Opolu Gmina Turawa podejmuje działania informacyjno - doradcze, poprzez udzielanie konsultacji zainteresowanym mieszkańcom oraz pomoc przy obsłudze Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Opolu - Wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Ponadto mieszkańcy Gminy Turawa mogą skorzystać z możliwości złożenia kompletnego wniosku bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Turawa – wnioski następnie są kierowane w celu rozpatrzenia do WFOŚiGW w Opolu.

Dodatkowo aktualnie  Powiat Opolski udziela mieszkańcom dotacji na wymianę węglowych kotłów c.o.  na kotły ekologiczne, których użytkowanie ma na celu poprawę  jakości powietrza atmosferycznego. Dotacja przysługuje mieszkańcom Powiatu Opolskiego, którzy zakupią i zamontują następujące rodzaje kotłów grzewczych:

kocioł c.o. gazowy,

kocioł c.o. elektryczny

kocioł c.o. olejowy,

lub

podłączą się do sieci ciepłowniczej,

zakupią i zamontują pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,  przy jednoczesnej likwidacji  węglowego kotła c.o.

KWOTY DOTACJI

3.000 zł  – w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej.

3.000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW,

3.500 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy powyżej 30 kW,

3.000 zł – w przypadku zakupu pompy ciepła.

Kontakt w sprawie dotacji pod numerem 77 54 15 144 lub osobiście w Starostwie Opolskim, w pokoju nr 211.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.