Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeśli właściciel nieruchomości złożył do Urzędu Gminy Turawa prawidłowo wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą ulgę za przydomowe kompostowanie bioodpadów i zapłacił wcześniej kwotę opłaty, która nie uwzględnia ww. ulgi w danym okresie - nadpłata z tego tytułu zostanie zaliczona na poczet zobowiązań w przyszłym okresie.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.