Jeśli właściciel nieruchomości złożył do Urzędu Gminy Turawa prawidłowo wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą ulgę za przydomowe kompostowanie bioodpadów i zapłacił wcześniej kwotę opłaty, która nie uwzględnia ww. ulgi w danym okresie - nadpłata z tego tytułu zostanie zaliczona na poczet zobowiązań w przyszłym okresie.


Data publikacji:
 15-05-2020 07:36

Przewiń do góry