Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wytyczne w trakcie epidemii COVID-19

Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce - rekomendowane informacje dla punktów IT wraz z wytycznymi dla klientów.

DOCXRekomendowany regulamin pracy w punktach informacji turystycznej.docx (21,87KB)

DOCXWytyczne dla klientów.docx (13,45KB)

DOCXWytyczne hotele.docx (31,21KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.