Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Kolejny etap znoszenia ograniczeń COVID-19

Dodatkowo osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane. Wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.