Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/91/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, Wójt Gminy Turawa informuje, iż od dnia 1 maja 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

DOCXWersja do edycji (20,83KB)

PDFWersja do druku (167,30KB)

Przykładowo wypełniona deklaracja -wersja od 01.05.2021r.

PDFPrzykładowo wypełniona deklaracja1.pdf (178,98KB)

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać:

- do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu budynku Urzędu Gminy Turawa;

- drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Turawa (46-045 Turawa, ul. Opolska 39c);

- drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej (tzw. esp) na platformie usług administracji publicznej (tzw. ePUAP). Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania wypełnionego formularza przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Deklaracja na portalu ePAUP znajduje się na profilu GMINA TURAWA w zakładce „Ochrona Środowiska”.

Przykładowo wypełniona deklaracja -wersja od 01.05.2020 r. - 30.04.2021 r.

JPEGPrzykładowo wypełniona deklaracja.jpeg (197,97KB)

JPEGPrzykładowo wypełniona deklaracja1.jpeg (212,29KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.