Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Składki członkowskie 2020

W związku z aktualną sytuacją w kraju Zarząd LKW Turawa prosi członków o uregulowanie składek członkowskich wpłacając pieniądze na konto klubu

Dane do przelewu;

LKW Turawa

46-045 Turawa ul.Opolska39c

Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu

Nr. Konta 82 8898 0003 2000 0030 8829 0001

Z dopiskiem- składka członkowska za 2020 rok

Potwierdzenie wpłaty będzie honorowane w razie kontroli.

                                                                          

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.