Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

KRUS - Rolnicy zwolnieni ze składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas pandemii koronawirusa wprowadza: przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń, wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w kwietniu 2020 roku, zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

DOCXZwolnienie z opłacania składek.docx (12,69KB)

DOCXZasiłek opiekuńczy.docx (14,17KB)

DOCXPrzedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń.docx (13,40KB)

DOCXWypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.docx (13,50KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.