Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty”.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 27 marca -10 kwietnia 2020 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dks@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.,

Dokumenty podlegające konsultacjom:

projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty” wraz z załącznikiem do w/w uchwały – Regulamin dotyczący szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty” oraz z załącznikami do Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu:

wniosek o przyznanie stypendium,

karta oceny merytorycznej wniosku,

wzór oświadczenia członków Komisji Stypendialnej,

wzór umowy pomiędzy Województwem Opolskim a Stypendystą,

sprawozdanie merytoryczne dotyczące przedsięwzięcia stypendialnego.

 

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

Uchwała nr 2427/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 marca 2020 r.

PDFUchwała nr 2427.2020 ZWO z 23.03.2020.pdf (976,77KB)

PDFZałącznik nr 1 do Uchwały nr 2427.2020 - z załącznikiem do kosultacji.pdf (5,36MB)

PDFZałącznik nr 2 do Uchwały nr 2427.2020 - harmonogram konsultacji.pdf (533,51KB)

DOCformularz uwag 2020.doc (37,50KB)

 

 

 

 

Opublikował(a): Wioletta Biernot
Data publikacji:
 03-04-2020 08:49

Przewiń do góry